top of page

Riktig eller galt?

Se på bildet og hør på påstandene.
Noen er riktige, noen er gale. Hører du hvilke? 

Temaene er fra dagliglivet: jobb, venner, kafebesøk, barnehage osv. 

En påstand = noe som blir presentert som fakta, men som kanskje ikke stemmer.  (statement)

De 7 første oppgavene er gratis.

Vil du ha flere oppgaver, kan du kjøpe tilgang til 44 oppgaver til.

NIVÅ: Begynnere A1-A2
 

 

True or false?

Practice your listening in a fun way!
Topics are daily life, work, friends, the weather, cafe etc. 

A lot of prepositions and descriptions.

Look at the picture and listen to the statements.
Some are correct, some are wrong. 
Can you figure out which? Level: Beginners A1-A2

Gratis Lytteoppgaver A1 - A2 (Listening)

€0

0

Lytteoppgaver A1-A2

bottom of page