top of page

 

 

 

 

 

 

 

Gjør historien om til fortid ved å bøye infinitivs-formene i parentes. Løsning under!

(turn the story into past tense by conjugating the infinitive-forms)           Engelsk versjon

Bursdagsfesten til Lise

Lise (ha) bursdag og (skulle) feire med en stor fest hjemme i hagen.

Lise (lage) pizza, og (bake) et par kaker. Så (pynte) hun i hagen.

Hun (henge) lys og ballonger i trærne. Det (bli) kjempefint!

Klokka syv (komme) alle gjestene.

De (bli) imponert da de (se) den fine hagen med lysene som (henge) i trærne.

De (synes) det (være) kjempekoselig der. De (skåle) med champagne.

De (skru) opp musikken, og (danse) og koste seg hele kvelden.

Lise (få) mange gaver. Hun (åpne) dem med en gang. Hun (få) klær, sminke og sjokolade.

En venn (gi) henne en spennende bok.

Boka (handle) om et spøkelse, og Lise (glede) seg til å lese den.

En venn (gi) henne en liten robot. Lise (bli) overrasket.

Hun (være) en voksen dame, og roboten (se) ut som en leke.

Men roboten (være) så søt! Og den (ha) en liten hatt på hodet. Den (kunne) snakke og danse.

Roboten (synge) og (danse). Lise og vennene (le). Det (være) topp underholdning.

Så (hente) Lise bursdagskaken som hun (ha) bakt.

De (synge) bursdagssangen, og alle (få) et stykke.

Lise (åpne) enda en flaske vin. Alle (kose) seg. Rundt midnatt (dra) alle gjestene hjem.
Lise (være) trøtt. Hun (legge) seg med en gang gjestene (dra).

Vokabular:
å pynte - to decorate
en gave - a gift
å skåle - to toast
å skru opp - turn up the volume
sminke - make up
underholdning - entertainment
søt - cute
et stykke - a piece

enda en - another, one more
handle om - is about
glede seg til - look forward to
med en gang - at once, immediately
 

 

 

 

LØSNING:

Lise hadde bursdag og skulle feire med en stor fest hjemme i hagen. Lise lagde pizza, og bakte et par kaker. Så pyntet hun i hagen. Hun hengte lys og ballonger i trærne. Det ble kjempefint!

Klokka syv kom alle gjestene. De ble imponert da de den fine hagen med lysene som hang i trærne.
De syntes det var kjempekoselig der. De skålte med champagne.
De skrudde opp musikken, og danset og koste seg.

Lise fikk mange gaver. Hun åpnet dem med en gang.

Hun fikk klær, sminke og sjokolade. En venn ga henne en spennende bok.
Boka handlet om et spøkelse, og Lise gledet seg til å lese den.

En venn ga henne en liten robot. Lise ble overrasket.
Hun var en voksen dame, og roboten ut som en leke.

Men roboten var så søt! Og den hadde en liten hatt på hodet. Den kunne snakke og danse.
Roboten sang og danset. Lise og vennene lo. Det var topp underholdning.

hentet Lise bursdagskaken som hun hadde bakt. De sang bursdagssangen, og alle fikk et stykke.
Lise åpnet enda en flaske vin. Alle koste seg. Rundt midnatt dro gjestene hjem. Lise var trøtt.
Hun la seg med en gang gjestene dro.

ENGELSK

Lise's birthday party

Lise had a birthday and was going to celebrate with a big party in her backyard. Lise made pizza and baked a couple of cakes. Then she decorated the garden. She hung lights and balloons in the trees. It looked amazing!

At seven o'clock all the guests arrived. They were impressed when they saw the beautiful garden with lights hanging in the trees. They thought it was very cozy there. They toasted with champagne. They turned up the music, and danced and enjoyed themselves.

Lise received many gifts. She opened them right away.

She got clothes, makeup, and chocolate. One friend gave her an exciting book. The book was about a ghost, and Lise was looking forward to reading it.

One friend gave her a small robot. Lise was surprised. She was an adult woman, and the robot looked like a toy.

But the robot was so cute! And it had a little hat on its head. It could talk and dance. The robot sang and danced. Lise and her friends laughed. It was top entertainment.

Then Lise brought out the birthday cake she had baked. They sang the birthday song, and everyone got a piece. Lise opened another bottle of wine. Everyone enjoyed themselves. Around midnight the guests went home. Lise was tired. She went to bed as soon as the guests left.

212106-P09N61-306.jpg
7589452.jpg
2010.i003.001.P.m005.c33.cooking homemade set.jpg
bottom of page