top of page

Det spøker på hytta til familien Plopp

spøkelse plopp hytte.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv teksten i fortid! (turn the story into past tense)                engelsk versjon


Kan du gjøre verbene om til fortid: preteritum  / preteritum perfektum?

Du finner løsning under!

Familien Plopp (drar) på hyttetur i sommerferien.

De (har) (å leie) en koselig hytte og (gleder) seg til noen dager med frisk luft og koselige kvelder ved peisen.

Men den første natta (hører) de rare lyder.  Så (skjer) det noe veldig merkelig.

Døra til soverommet (åpner) seg av seg selv, og en høy, grå skikkelse (kommer) inn i rommet.

Så (forsvinner) den.

 

De (blir) litt skremt, men (tenker) at det var vinden som (har) (å åpne) døren.

Og skikkelsen (er) sikkert en skygge. Treet som (står) rett utenfor kanskje? 
Hva ellers (kan) det være?  Ingen av dem (tror) på spøkelser. 

 

Neste dag (går) de tur i området og (gjør) andre hyggelige ting.
De (glemmer) helt av den mystiske skikkelsen som de (ser) natta før.
De (tenker) ikke på den i det hele tatt.

Men midt på natta (hører) de merkelige lyder igjen. Familien (våkner).

De (setter) seg opp og (holder) pusten. 
(Er) det lyden av en dør? Og noen som (går) over gulvet?

(Er) det noen som (slår) i veggen? (Er) det noen som (synger)?

Hva i alle dager (er) det som (foregår)?

Plutselig (dukker) den skumle skikkelsen opp igjen.
Den (står) midt på gulvet. Det (er) et ekte spøkelse! 
Familien (blir) livredd og (bestemmer) seg for å dra hjem med en gang de (våkner) neste morgen.

De (går) og (legger) seg igjen, men de (sover) dårlig resten av natta.
Hele familien (ligger) og (venter) på at det (skal) bli morgen.

De (får) ikke sove. Det (er) rett og slett umulig.

 

Endelig (begynner) det å bli lyst ute, og de (kan) dra hjem.

De (kler) på seg og (pakker) sakene sine i full fart.

De (går) mot døra, men de (klarer) ikke å åpne den. 


Døra til hytta (er) låst, og de (finner) ikke nøkkelen.
De (prøver) å åpne det store kjøkkenvinduet i stedet, men det (går) ikke.
Moren (sjekker) telefonen sin. Hun (vil) ringe etter hjelp, men hun (har) ikke dekning.

- Hva i alle dager skal vi gjøre? (sier) pappa Plopp fortvilet. 
- Jeg aner ikke!  (svarer) mamma Plopp mens hun (prøver) å komme på noe lurt. 
- Vi får lage litt frokost mens vi tenker,  (foreslår) pappa Plopp. 

Men idet de (går) inn på kjøkkenet, (går) strømmen.
Det (blir) helt mørkt inne i den lille hytta. De (ser) ingenting. For et mareritt!


De (innser) at de (er) fanget på hytta med et ekte spøkelse. De (kan) ikke tro det.

De (vet) ikke om de (skal) le eller gråte.

De (setter) seg i sofaen og (venter).

De (tenker) at noen sikkert (vil) komme forbi etter hvert.


Etter en stund (finner) de plutselig nøkkelen inne på badet. Den (henger) på speilet!

De (tar) nøkkelen og (låser) opp døra. Endelig (kan) de reise hjem.

De (kaster) seg inn i bilen og dundret av gårde så fort de (kan).

Da de (kommer) hjem, (forteller) de om turen til en gammel mann i bygda.

Han (ler) og (sier) at hytta hadde tilhørt bestefaren.

Spøkelset de (har) sett, var ham. Han (pleier) å låse folk inne på hytta for å tulle med dem.

Familien Plopp (ler) og (skjønner) at de (har) (å bli) lurt.

Vokabular:
det spøker - de skjer skumle, mystiske ting (it's haunted)

å tro på - tro at det eksisterer (believe in)
en skikkelse - en figur, formen av en person 
å innse - å forstå, finne ut  (realize)

å holde pusten - slutte å puste (hold the breath)

'hva i alle dager' - what in the world (uttrykk)

'rett og slett' - helt enkelt, absolutt  (simply)
har ikke dekning på telefonen - kan ikke ringe/sende sms
å lure noen / å bli lurt - få noen til å tro noe som ikke er sant, manipulere (trick, fool)
å tulle - å spøke, tøyse,   (to tease, joke)
fanget - innesperret, ingen vei ut  (trapped)
å komme på noe lurt - få en smart/lur ide (come up with something clever)

for et mareritt - what a nightmare! (et mareritt - en skummel drøm)
strømmen går - ingen elektrisitet (power cut)
å dundre av gårde - å reise i full fart

plopp hus spøker.jpg

 

Løsning:

Skriv teksten i fortid:

Familien Plopp dro på hyttetur i sommerferien.

De hadde leid en koselig hytte og gledet seg til noen dager med frisk luft og koselige kvelder ved peisen.

Men den første natta hørte de rare lyder.  Så skjedde det noe veldig merkelig:
Døra til soverommet åpnet seg av seg selv, og en høy, grå skikkelse kom inn i rommet. Så forsvant den.

De ble litt skremt, men tenkte at det var vinden som hadde åpnet døren.
Og skikkelsen var sikkert en skygge. Treet som stod rett utenfor kanskje?
Hva ellers kunne det være? Ingen av dem trodde på spøkelser. 

 

Neste dag gikk de tur i området og gjorde andre hyggelige ting.
De glemte helt av den mystiske skikkelsen som de natta før. De tenkte ikke på den i det hele tatt.

Men midt på natta hørte de merkelige lyder igjen. Familien Plopp våknet.
De satte seg opp og holdt pusten. Var det lyden av en dør? Og noen som gikk over gulvet?
var det noen som slo i veggen? Var det noen som sang?

Hva i alle dager var det som foregikk?

 

 Plutselig dukket skikkelsen opp igjen.

Den stod midt på gulvet. Det var et ekte spøkelse!
Familien ble livredd og bestemte seg for å dra hjem med en gang de våknet neste morgen.


De gikk og la seg igjen, men de sov dårlig resten av natta.
Hele familien lå og ventet på at det skulle bli morgen. 
De fikk ikke sove. Det var rett og slett umulig.

Endelig begynte det å bli lyst ute, og de kunne dra hjem.

De kledde på seg og pakket sakene  sine i full fart.


De gikk mot døra, men de klarte ikke å åpne den!
Døren til hytta var låst, og de fant ikke nøkkelen.
De prøvde å åpne det store kjøkkenvinduet i stedet, men det gikk ikke.
Moren sjekket telefonen sin. Hun ville ringe etter hjelp, men hun hadde ikke dekning.

- Hva i alle dager skal vi gjøre? sa pappa Plopp fortvilet.
- Jeg aner ikke! svarte mamma Plopp mens hun prøvde å komme på noe lurt. 
- Vi får lage litt frokost mens vi tenker, foreslo pappa Plopp. 

Men idet de gikk inn på kjøkkenet,  gikk strømmen.Det ble helt mørkt inne i den lille hytta. De ingenting. For et mareritt!


De innså at de var fanget på hytta med et ekte spøkelse. De kunne ikke tro det.
De visste ikke om de skulle le eller gråte.

De satte seg i sofaen og ventet. De tenkte at noen sikkert ville komme forbi etter hvert.


Etter en stund fant de plutselig nøkkelen inne på badet. Den hang på speilet!

De tok nøkkelen og låste opp døra. Endelig kunne de reise hjem.

De kastet seg inn i bilen og dundret av gårde så fort de  kunne.

Da de kom hjem, fortalte de om turen til en gammel mann i bygda.
Han lo og sa at hytta hadde tilhørt bestefaren. Spøkelset de hadde sett, var ham.

Han pleide å låse folk inne på hytta for å tulle med dem.

Familien Plopp lo og skjønte at de hadde blitt lurt.

ENGELSK:

Plopp family and the haunted cabin

The Plopp family went on a cabin trip during the summer vacation.

They rented a cozy cabin and looked forward to a few days of fresh air and cozy evenings by the fireplace.

But the first night they heard strange noises. Then something very odd happened: The door to the bedroom opened by itself, and a tall, gray figure entered the room. Then it disappeared.

They were a little scared, but thought that it was the wind that had opened the door. And the figure was probably a shadow. The tree that stood right outside, perhaps? What else could it be? None of them believed in ghosts.

The next day they went for a walk in the area and did other pleasant things. They completely forgot about the mysterious figure they had seen the night before. They didn't think about it at all.

But in the middle of the night, they heard strange noises again. The Plopp family woke up. They sat up and held their breath. Was that the sound of a door? And someone walking across the floor? Was  someone banging on the wall? Was someone singing?

What on earth was going on?

Suddenly the figure appeared again.

It stood in the middle of the floor. It was a real ghost! The family was terrified and decided to go home as soon as they woke up the next morning.

They went back to bed, but they slept poorly for the rest of the night. The whole family lay awake waiting for morning to come. They couldn't sleep. They couldn't sleep. It was simply impossible.

Finally, it began to get light outside, and they could go home.

They got dressed and packed their belongings in a hurry.

They walked towards the door, but they couldn't open it! The door to the cabin was locked, and they couldn't find the key. They tried to open the large kitchen window instead, but that didn't work either. The mother checked her phone. She wanted to call for help, but she had no coverage.

 - What on earth are we going to do? said Papa Plopp desperately.

 - I have no idea! replied Mama Plopp as she tried to come up with something clever.

 - Let's make some breakfast while we think, suggested Papa Plopp.

But as they entered the kitchen, the power went out. It became completely dark inside the small cabin. They realized they were trapped in the cabin with a real ghost. They couldn't believe it.

They didn't know whether to laugh or cry.

They sat on the sofa and waited. They thought someone would surely pass by eventually.

After a while, they suddenly found the key in the bathroom. It was hanging on the mirror!

They took the key and unlocked the door. Finally, they could go home.

They jumped into the car and drove off as fast as they could.

When they got home, they told an old man in the village about their trip. He laughed and said that the cabin had belonged to his grandfather. The ghost they had seen was him.

He used to lock people inside the cabin to tease them.

The Plopp family laughed and realized they had been tricked.

bottom of page