top of page

Listening Exercises

En vinterdag

På klippet hører du 21 påstander (statements) .

9 av påstandene er gale (false). Hører du hvilke?Svar og vokabular under!

(answers and vocabulary below)

Julaften

Se på bildet og hør på lydklippet.

7 av de 21 påstandene er gale.

Vokabular og svar under.

Julemarked

21 påstander.

Hvilke 6 påstander er gale?

Answers and vocabukary below!

Nyttårsaften

Riktig eller galt?
11 av de 20 påstandene er gale. Hvilke?


Løsning under!

Premium Exercise 1

Start
bottom of page