top of page

Middagsselskapet

Grammatikk: test deg selv!

Les historien og fullfør setningene med riktig alternativ:


Du finner løsning  under!


Martin og middagsselskapet.

Martin skal ha middagsselskap (hjemme - hjem) i kveld.   
Han skal invitere noen av (sine - sin) beste (venner - vennene).
Han vil (lage - ager) en spesiell rett som han (har lært - lært) av (sin - hans) mor.
Martin kjøper (all - alle) ingrediensene på vei (hjem - hjemme) fra jobb.  
Han planlegger å lage maten tidlig på dagen (slik at / derfor) han har tid (for - til) å dekke bordet.
Han vil ha en koselig atmosfære (av - med) levende (lyser - lys) og blomster.
Martin gleder seg (til - for) å tilbringe tid med (vennene - venner) sine.
Han (synes - tror) det vil bli en hyggelig kveld.
Klokka åtte (det ringer - ringer det) på døra, og Martin løper (ut - ute) i gangen

for å (åpen - åpne).
Så flott! Hele vennegjengen står (utenfor - utsiden). 
De (bringer - har med seg) vin og kaker.
(kan festen endelig - endelig festen kan) starte.

LØSNING:

 

Martin og middagsselskapet.

Martin skal ha middagsselskap (hjemme - hjem) i kveld.   
Han skal invitere noen av (sine - sin) beste (venner/vennene).
Han vil (lage - ager) en spesiell rett som han (har lært - lært) av (sin - hans) mor.
Martin kjøper (all - alle) ingrediensene på vei (hjem - hjemme) fra jobb.  
Han planlegger å lage maten tidlig på dagen (slik at  - derfor) han har tid (for - til) å dekke bordet.
Han vil ha en koselig atmosfære (av - med) levende (lyser - lys) og blomster.
Martin gleder seg (til - for) å tilbringe tid med (vennene - venner).
Han (synes - tror) det vil bli en hyggelig kveld.
Klokka åtte (det ringer - ringer det) på døra, og Martin løper (ut - ute) i gangen

for å (åpen - åpne).
Så flott! Hele vennegjengen står (utenfor/utsiden). 
De (bringer - har med seg) vin og kaker.
(kan festen endelig - endelig festen kan) starte. 

bottom of page