top of page

Oppgave 9

Hør på lydklippet.

Hører du hvilke ord som mangler i teksten under?

Du finner løsning under!

249Z_bar_04.jpg

På bildet ____ vi en familie på tre _______.

De er ____ restaurant ____ å spise middag.


Mor og _____ har allerede ______ maten _____.

Far har ikke ______ seg ennå.

Han titter ____ menyen og _____ på hva han skal _______.

 

Mor har et  glass ____ hånden. Gutten ____ en ____ i hånden.

Det ______ en duk på _______.

Far har på _____ skjorte og _______. Kanskje _____ kommer _____ fra jobb?
Han er _____ sulten, og ____seg ____ å spise.


I bakgrunnen _____ vi en bardisk. Det står _____ på _______.

Det står to stoler ____ bardisken, men _____ sitter______ der. 


Det ______ en meny på _________. 

Mannen  ____ disken _____ på menyen .

Alle _____ seg. Det _____ en hyggelig kveld.

Svar:

På bildet SER vi en familie på tre PERSONER. De er PÅ restaurant FOR  å spise middag.


Mor og SØNN har allerede FÅTT maten SIN.

 

Far har ikke BESTEMT seg ennå. Han titter PÅ menyen og LURER på hva han skal BESTILLE.

 Mor har et  glass I hånden. Gutten HAR en GAFFEL i hånden. Det LIGGER en duk på BORDET.

Far har på SEG skjorte og SLIPS. Kanskje HAN kommer RETT fra jobb?
Han er SIKKERT sulten, og GLEDER seg TIL å spise.


I bakgrunnen SER vi en bardisk. Det står FLASKER på HYLLENE.

Det står to stoler VED bardisken, men DET sitter INGEN der. 

Det HENGER en meny på VEGGEN.  Mannen BAK disken PEKER på  menyen.

Alle koser SEG. Det BLIR en hyggelig kveld.

Vokabular:

å bestemme seg - to decide
å bestille - to order

å titte - to look

å lure på - to wonder

å glede seg til - to look forward to
å peke på - to point at
å kose seg - to enjo themselves

ennå - yet
sikkert - probably, surely
en disk - counter


 

bottom of page