top of page
fnxl_5d1u_220303.jpg

Audio

561.jpg

 

Gjør verbene i infinitiv om til preteritum                                           English version
Svar + engelsk versjon under!         

 

                                                                 

Familien Plopp og tidsmaskinen

Familien Plopp (elske) vitenskap. Huset deres (være) fullt av oppfinnelser. De (ha) for eksempel et dansende kjøleskap. Ingen (forstå) hvorfor familien Plopp (trenge) det. Et kjøleskap som (kunne) danse?

‘’Tull og tøys’’, (si) naboene.

En dag mens de (spise) middag, (få) yngstemann Purre Plopp en idé.
Han (foreslå) at de (kunne) lage en tidsmaskin.

Alle (være) enige. De (synes) det (være) en strålende ide.

- Vi begynner med en gang! (si) mamma Plopp.
- Absolutt! Vi trenger en kost, fire gafler, en svart stol og en gummistøvel, (si) pappa Plopp.
Han (elske) nye utfordringer. Dette (komme) til å bli gøy!

Det (ta) mange uker, men til slutt (være) tidsmaskinen ferdig.
De (glede) seg til å prøve den nye oppfinnelsen.

- Hvor skal vi reise? (spørre) pappa Plopp.
- Vi reiser tilbake til 1998! (si) Polly Plopp.
- Herlig! Jippi! Fantastisk! (svare) resten av familien.
Alle (synes) det var en kjempefin ide.

De (sette) seg inn i tidsmaskinen. Mamma Plopp (trykke) på knappen. Tidsmaskinen (starte).
De (suse) gjennom tiden. Tidsmaskinen (lage) rare lyder. De (være) veldig spente.

To sekunder senere (være) de fremme. De (gå) ut av tidsmaskinen.

-Jøss, det (gå) fort! (si) mamma Plopp.
- Tenk at det (virke)! (si) pappa Plopp.
De (glede) seg til å utforske 1998.


Alt (se) annerledes ut. Menneskene (ha) andre klær. Ingen (ha) smarttelefoner.

- Se, så morsomme klær! (si) Polly Plopp.
- Se, så morsomme hårfrisyrer! (si) Purre Plopp.
- Kom, så går vi inn her, (si) Pappa Plopp og (åpne) døra inn til en butikk.

De (gå) inn i butikken. Det (være) en CD-butikk.
Familien Plopp (vet) ikke hva det var. De (bli) veldig nysgjerrige.
De (kjøpe) en CD med Spice Girls. De (kjøpe) også en CD-spiller, så de kunne høre på den hjemme.
 

Så (gå) de forbi en kino.
-Skal vi gå inn her? (spørre) Purre Plopp.
De kjøpte fire billetter. Så (kjøpe) de brus og popkorn i kiosken før de (gå) inn i salen og (sette) seg.
Filmen (hete) Titanic. De (like) den, men de (gråte) fordi den (være) så trist.

Etter filmen (sende) de et postkort til seg selv i fremtiden.
De (skrive) om de morsomme klærne, den spennende CD-butikken og den triste filmen.

 

 Familien (le) og (kose) seg. Så (reise) de tilbake med den nye CD-spilleren sin.
Det (ha) vært en morsom opplevelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

SVAR:

Familien Plopp elsket vitenskap. Huset deres var fullt av oppfinnelser. De hadde for eksempel et dansende kjøleskap. Ingen forstod hvorfor familien Plopp trengte det. Et kjøleskap som kunne danse? ‘’Tull og tøys’’, sa naboene.

En dag mens de spiste middag, fikk yngstemann Purre Plopp en idé.
Han foreslo at de kunne lage en tidsmaskin.

Alle var enige. De syntes det var en strålende ide.

-Vi begynner med en gang! sa mamma Plopp.
- Absolutt! Vi trenger en kost, fire gafler, en svart stol og en gummistøvel, sa pappa Plopp.
Han elsket nye utfordringer. Dette kom til å bli gøy!

Det tok mange uker, men til slutt var tidsmaskinen ferdig.
De gledet seg til å prøve den nye oppfinnelsen.

- Hvor skal vi reise? spurte pappa Plopp.
- Vi reiser tilbake til 1998! sa Polly Plopp.
- Herlig! Jippi! Fantastisk! svarte resten av familien.
Alle syntes det var en kjempefin ide.

De satte seg inn i tidsmaskinen. Mamma Plopp trykket på knappen. Tidsmaskinen startet.
De suste gjennom tiden. Tidsmaskinen lagde rare lyder. De var veldig spente.

To sekunder senere var de fremme. De gikk ut av tidsmaskinen.

-Jøss, det gikk fort! sa mamma Plopp.
- Tenk at det virket! sa pappa Plopp.
De gledet seg til å utforske 1998.


Alt annerledes ut. Menneskene hadde andre klær. Ingen hadde smarttelefoner.

- Se, så morsomme klær! sa Polly Plopp.
- Se, så morsomme hårfrisyrer! sa Purre Plopp.
- Kom, så går vi inn her, sa Pappa Plopp og åpnet døra inn til en butikk.

De gikk inn i butikken. Det var en CD-butikk.
Familien Plopp visste ikke hva det var. De ble veldig nysgjerrige.
De kjøpte en CD med Spice Girls. De kjøpte også en CD-spiller, så de kunne høre på den hjemme.
 

gikk de forbi en kino.
-Skal vi gå inn her? spurte Purre Plopp.
De kjøpte fire billetter. Så kjøpte de brus og popkorn i kiosken før de gikk inn i salen og satte seg.
Filmen het Titanic. De likte den, men de gråt fordi den var så trist.

Etter filmen sendte de et postkort til seg selv i fremtiden.
De skrev om de morsomme klærne, den spennende CD-butikken og den triste filmen.

 

 Familien lo og koste seg.

reiste de tilbake med den nye CD-spilleren sin. Det hadde vært en morsom opplevelse.

ENGELSK:

Plopp Family and the time machine.

The Plopp family loved science. Their house was full of inventions. They had, for example, a dancing refrigerator. Nobody understood why the Plopp family needed it. A refrigerator that could dance? "Nonsense," said the neighbors.

One day, while they were eating dinner, the youngest Purre Plopp had an idea. He suggested that they could make a time machine.

Everyone agreed. They thought it was a brilliant idea.

 - We'll start right away! said Mama Plopp.

 - Absolutely! We need a broom, four forks, a black chair, and a rubber boot, said Papa Plopp.

He loved new challenges. This was going to be fun! It took many weeks, but finally, the time machine was finished. They were looking forward to trying the new invention.

 - Where shall we go? asked Papa Plopp.

 - We'll go back to 1998! said Polly Plopp.

 - Wonderful! Yippee! Fantastic! replied the rest of the family. Everyone thought it was a great idea.

They got into the time machine. Mama Plopp pressed the button. The time machine started. They whizzed through time. The time machine made strange noises. They were very excited. Two seconds later, they arrived. They stepped out of the time machine.

 - Wow, that was fast! said Mama Plopp.

 - I can't believe it worked! said Papa Plopp. They were excited to explore 1998.

Everything looked different. People wore different clothes. No one had smartphones.

 - Look at those funny clothes! said Polly Plopp.

 - Look at those funny hairstyles! said Purre Plopp.

 - Come on, let's go in here, said Papa Plopp, opening the door to a store.

They went into the store. It was a CD store. The Plopp family didn't know what that was.

They became very curious. They bought a Spice Girls CD.

They also bought a CD player so they could listen to it at home.

Then they walked past a movie theater.

 - Shall we go in here? asked Purre Plopp. They bought four tickets. Then they bought soda and popcorn at the kiosk before going into the auditorium and sitting down.

The movie was called Titanic. They liked it, but they cried because it was so sad. After the movie, they sent a postcard to themselves in the future. They wrote about the funny clothes, the exciting CD store, and the sad movie.

The family laughed and had a good time. Then they traveled back with their new CD player. It had been a fun experience.

bottom of page